Regurgitácia

Program ultrazvukového skríningu pre prvý trimester gravidity vyžaduje (ale v žiadnom prípade nie všetky, nie vždy a nie vždy, ako by sa malo vykonávať) štúdium prietoku krvi na trikuspidálnej chlopni plodu..

Skutočnosť detekcie tricuspidálnej regurgitácie u plodu (t. J. Spätný prirodzený prietok krvi a nedostatočnosť trikuspidálnej chlopne) na základe odporúčaní domácich a zahraničných luminárov prenatálnej a ultrazvukovej diagnostiky sa považuje za ukazovateľ rizika malformácií plodu a jeho chromozomálnych aberácií.

S rôznymi štrukturálnymi abnormalitami srdca, ako je napríklad defekt atrioventrikulárneho septa (AVK), trikuspidálna dysplázia, Ebsteinova choroba, ako aj so stenózou alebo atréziou pľúcnej chlopne, stenózou a predčasným uzáverom kanálika, s hypopláziou ľavého srdca, s arytmiami plodu, stretávame sa s nedostatkom trikuspidálnej chlopne - s trikuspidálnou regurgitáciou. A samozrejme sa vyskytuje pri kardiomyopatiách plodu a myokarditíde, srdcovom zlyhaní plodu, rôznych vaskulárnych malformáciách plodu (klasickým príkladom je Galenova žilová aneuryzma)..

Prepáčte, všetky uvedené choroby sú zrejmé a majú v nich dôležitejšie hlavné prejavy a trikuspidálna nedostatočnosť je iba jedným z mnohých ďalších príznakov, a nie nezávislým nálezom.!

Zároveň ako kardiológovia vieme, že takmer každý má fyziologickú trikuspidálnu regurgitáciu - u novonarodeného dieťaťa, ako aj u starších pacientov. Od patologickej nedostatočnosti trikuspidálnej chlopne sa vyznačuje nízkym stupňom a relatívne nízkym prietokom regurgitácie a, samozrejme, absenciou inej závažnej vrodenej alebo získanej patológie srdca a krvného obehu všeobecne.

Ale zákonodarcovia prenatálnej diagnostiky tvrdohlavo kopírujú úplne alarmujúce čísla: iba 5% plodov s tricuspidálnou regurgitáciou nemá patológie, zvyšných 95% je nosičmi chromozomálnej patológie, riziko chromozómov trizómie 21 je obzvlášť vysoké, t.j. Downova choroba!

Internetové fóra kričia tisíckami hlasov: „Pomoc, objavili trikuspidálnu regurgitáciu u môjho nenarodeného dieťaťa!“ Čo robiť! Nikto nevie nič vysvetliť! “ Laik to nevysvetlí, nemá potuchy, s čím sa táto regurgitácia zje..

Je dobré, ak sa spočiatku tok mitrálnej a trikuspidálnej regurgitácie nezmieša, alebo (ešte horšie), normálny prietok krvi v hlavnej tepne srdca s rovnakou trikuspidálnou regurgitáciou (a verte mi, že také „nálezy“ - hromady - polovica tých, ktorí kričia na rovnakých fórach. a tí, ktorí pochybujú o tomto tvrdení, odkazujem na zverejnené ultrazvukové snímky v rovnakom sieťovom prostriedku).

Pre tohto špecialistu je najjednoduchšie sa vás zbaviť zaslaním ďalších nekonečných štúdií, ďalších vyšetrení a konzultácií do pekelných kruhov..

V našej praxi pri zisťovaní trikuspidálnej regurgitácie u plodu vykonávame množstvo ďalších diagnostických opatrení, ktoré nám umožňujú podrobnejšie vyhodnotiť stupeň a význam tricuspidálnej regurgitácie a srdca plodu a jeho krvného obehu všeobecne, a pokiaľ je to možné, eliminovať vrodené malformácie srdca plodu. srdcové zlyhanie plodu atď..

Ak sa zistí neporušené srdce, ako aj v neprítomnosti ďalších ultrazvukových rizikových markerov pre fetopatiu a chromozomálne ochorenia plodu, diagnostický význam odhalenej tricuspidálnej regurgitácie plodu je zanedbateľný..

Myslím si, že kvalitné opakované ultrazvukové vyšetrenie srdca plodu, keď sa pri prvom ultrazvukovom vyšetrení gravidity zistí trikuspidálna regurgitácia, bude nielen brzdiť, ale je skutočne nevyhnutné. Vykonávajú ju (echokardiografia plodu) v 20-23 týždňoch tehotenstva a práve teraz je skúsená špecialistka schopná starostlivo vyšetriť doslova každý milimeter srdca svojho nenarodeného dieťaťa..

Ide o disciplínu a usilovnosť pacientov a, bohužiaľ, nie je ani zďaleka na vrchole! A výber špecializovaného výskumného pracovníka je na vás, drahých budúcich matkách a otcoch! Voľba „blízko a rýchlo“ nie je primeraná ani pri kúpe chleba!

Tehotenstvo 16 týždňov. Echokardiografia plodu. PWD - Dopplerovské zobrazovanie. Existuje fyziologická orientácia transtrikuspidálneho krvného toku, ktorý napĺňa pravú komoru rýchlosťou 0,60 ms, a regurgitačný tok s maximálnou rýchlosťou 1,30 ms..

Tehotenstvo 11 týždňov. TVI. Echokardiografia plodu. CDK - Dopplerografia srdca. Krvný prietok na mitrálnych a trikuspidálnych chlopniach srdca, symetrický v spektre a rýchlosti, je jasne vizualizovaný (prúdy plnenia srdcových komôr sú zobrazené červenou farbou). Nie je zaznamenaná žiadna regurgitácia! Upozorňujeme na diagnostické schopnosti zariadenia: celková veľkosť srdca je menšia ako 5 mm, srdcové komory majú priemer 2 mm, hlavné tepny majú priemer 1 mm, ale ako informatívna je štúdia!

Tehotenstvo 31 týždňov. Echokardiografia plodu. CDK - Dopplerografia srdca. Tok regurgitácie na trikuspidálnom ventile (červený prietok) je jasne vizualizovaný. Fyziologický prietok krvi vyplňovaním pravej komory cez trikuspidálnu chlopňu v tejto štúdii je modro znázornený.

Prečo je potrebný skríning trimestrov I a II a prečo je indikovaný pre všetky tehotné ženy?

Každý pár má riziko otehotnenia s genetickým ochorením. V tomto prípade životný štýl rodičov, ich sociálne postavenie a zdravotný stav nehrajú žiadnu rolu. Vždy existuje riziko.

Skríningové štúdie sa ponúkajú všetkým jedincom sledovaným počas tehotenstva. Jedným z takýchto vyšetrení je ultrazvukové vyšetrenie genetických abnormalít v prvom trimestri gravidity, ktorého prechod je žiaduci pre každú tehotnú ženu pred 14. týždňom tehotenstva..

Prvý skríning v trimestri je teda komplexom prenatálnych štúdií vykonaných v 11. - 14. týždni tehotenstva, ktorých účelom je predbežná identifikácia žien so zvýšeným rizikom pôrodu dieťaťa trpiaceho chromozomálnymi chorobami..

Do 11. až 12. týždňa tehotenstva už dieťa dosiahne dostatočnú veľkosť, aby dobre preštudovalo svoje anatomické vlastnosti. V súčasnosti je už možné zistiť vážne porušenia vývoja dieťaťa, ktoré môžu byť nezlučiteľné so životom alebo viesť k vážnemu zdravotnému postihnutiu. Spomedzi všetkých zistených genetických abnormalít je najčastejším Downovým syndrómom, pri ktorom v 21 pároch nie dva, ale tri páry chromozómov..

Ultrazvukové markery, ktoré zvyšujú riziko genetických chorôb


Prvá vec, ktorá by mala upozorniť a vyžadovať osobitnú pozornosť, je expanzia TVP (hrúbka goliera), neviditeľné nazálne kosti, ochorenie srdca spojené s dysfunkciou trikuspidálnej chlopne, ako aj spätný tok krvi v žilovom kanáliku. Nižšie sú uvedené podrobnejšie spresnenia pre každú odchýlku..

Priestor goliera je definovaný ako oblasť akumulácie tekutín medzi kožou a tkanivami krčnej chrbtice. Deteguje sa ako v norme, tak aj pri genetických chorobách, ale v druhom prípade sa TBP zvyšuje na 2,6 mm (alebo možno aj viac). Zásadný význam má podstúpiť skríning v 12 (+ 1) týždňoch gravidity, pretože v neskorších štádiách tehotenstva vymizne priestor goliera. Veľmi zriedka táto štruktúra prechádza do všeobecného alebo lokálneho edému, niekedy nezlučiteľného so životom.

Ako sa meria TVP?

Na meranie TVP sa používajú dve metódy - transabdominálne (takmer vo všetkých prípadoch) alebo transvaginálne. Výsledky týchto štúdií sa nebudú líšiť..

 1. Vyšetrenie sa vykonáva iba v prvom trimestri tehotenstva, v gestačnom veku 11 až 14 týždňov. Zároveň by veľkosť dieťaťa na účinný skríning mala byť najmenej 45 mm, ale nie viac ako 85 mm. Ak je plod o 11 týždňov nepatrne menší, možno to považovať za variant normy, potom sa vyšetrenie odloží na 7-10 dní..
 2. Merania sa vykonávajú v smere prednej, tj sagitálnej a hlava dieťaťa je neutrálna..
 3. Oblasť na monitore sa zväčší na hlavu a hornú tretinu tela.
 4. Rozsah by sa mal zvýšiť tak, aby najmenší pohyb kurzora spôsobil zmenu veľkosti o jednu desatinu milimetra.
 5. TVP sa meria na najširšom mieste a vyžaduje sa diferenciácia echostruktúry kože a amnionu..
 6. Počas vyšetrenia sa niekoľkokrát zmeria hrúbka goliera a vyberie sa najväčšia získaná hodnota.

Výsledkom imaginárneho zvýšenia TVP je niekedy prepletenie krku pupočnou šnúrou. Potom sa zmerali na oboch stranách pupočníka. Na vyhodnotenie rizika sa priemerná hodnota vypočíta z prijatých.

Zobrazovanie nosnej kosti

Uskutočňuje sa v 11-14 týždňoch tehotenstva. Počas tohto obdobia sa vizualizácia dosiahne v 96% prípadov. Veľkosť Coccyx-parietálnej časti plodu by mala byť najmenej 45 mm a nie viac ako 85 mm.

 1. Obraz na monitore je zväčšený tak, aby hlava a horná tretina tela boli úplne viditeľné.
 2. Plod by mal byť videný v prednej rovine.
 3. Pri absencii akýchkoľvek chromozomálnych patológií môže byť nedostatok nosných kostí v 1% prípadov u žien kaukazskej rasy av 9% prípadov u žien afrického etnika..
 4. Pri trizómii 21 párov nie sú nosné kosti vizualizované v 65% prípadov, s trizómiou 13 párov - 25%, s trizómiou 18 párov - na polovicu.

V procese zobrazovania nosných kostí by sa mali rozoznať tri vrstvy. Vrch je koža, v strede je špička. Nosná kosť samotná je vizualizovaná nižšie, táto línia je hrubšia.

Dopplerometria venózneho kanála a trikuspidálna regurgitácia

Väčšina chromozomálnych patológií je často sprevádzaná poruchami a malformáciami mnohých telesných systémov. Najčastejšie - kardiovaskulárne, čo v niektorých prípadoch vedie k vážnemu zdravotnému postihnutiu.

Žilový kanál

V prvom trimestri gravidity môže narušenie krvného toku v žilovom kanáliku spolu s chromozomálnymi abnormalitami a srdcovými patológiami viesť k potratu. Počas týchto období tehotenstva je zmena krivky rýchlosti prietoku krvi diagnostikovaná u 85% osôb s trizómiou 21 au zdravých plodov - 5%.

Tricuspid regurgitácia

Trikuspidálna regurgitácia sa nazýva defekt v pravých komorách srdca, ktorý sa vyznačuje nedostatočnosťou trikuspidálnej chlopne, ktorá vedie k návratu krvi do predsiene z komory v čase systoly..

Tento jav, podobne ako spätný prúd v žilovom kanáliku, sa už do 15 až 16 týždňov diagnostikuje. Napriek tomu by sa echokardiografia mala vykonať v 19. týždni, pretože v niektorých prípadoch môžu vyššie uvedené javy naznačovať prítomnosť vrodenej srdcovej choroby..

Opísaná štúdia by sa samozrejme nemala obmedzovať na identifikáciu ultrazvukových markerov, ktoré zvyšujú riziko pre dieťa - Edwardsov syndróm, Patau atď. V prvom trimestri diagnostikujú aj Dandy-Walkerov syndróm, akrania, megacystis a oveľa viac..

Výsledky skríningu, najmä v kombinácii s analýzou na rastový faktor placenty, majú značný význam nielen pre následnú diagnostiku množstva chromozomálnych patológií, ale používajú sa aj na analýzu rizika potratu, závažnej gestózy, narušeného a oneskoreného vývoja plodu..

Odporúčania Fetal Medicine Foundation (FMF)


Na posúdenie vyššie uvedených príznakov musí byť lekár vysoko kvalifikovaný. Naši špecialisti, ktorí vykonávajú prenatálne vyšetrenie v Rostove na Donu, sú držiteľmi licencie nadácie Fetal Medicine Foundation, medzinárodnej organizácie zaoberajúcej sa výskumom fetálnej biológie, prenatálnej medicíny..

Organizácia vyvíja najnovší softvér, ktorý je dodávaný s certifikovanými lekárskymi prenatálnymi centrami, ktorý umožňuje analyzovať riziko chromozomálnych abnormalít plodu podľa výsledkov ultrazvukových a biochemických štúdií..

Ak chcete získať certifikát na ultrazvukové vyšetrenie v 12 (+ - 3) týždňoch gravidity, mali by ste:

 1. Absolvujte školenie s podporou Nadácie fetálnej medicíny. Kurzy sa konajú v akreditovaných strediskách..
 2. Naučte sa praktický kurz v centre.
 3. Poskytnite organizácii ultrazvukovú fotografiu v súlade s kritériami vyvinutými organizáciou - hrúbka goliera, vizualizácia nosných kostí, výsledky Dopplerovej štúdie prietoku krvi v žilovom kanáliku a trikuspidálna chlopňa..

S certifikátom medzinárodného štandardu sa môže špecialista zúčastňovať medzinárodných konferencií, výskumu, zvyšovania jeho kvalifikácie.

konečne

V prípade, že získané výsledky naznačujú nízke riziko výskytu chromozomálnych abnormalít u dieťaťa, špecialisti centra doporučia druhú ultrazvukovú štúdiu v 20. týždni tehotenstva a 31. týždni tehotenstva (+ - 1 - 2 týždne)..

Ak sa zistí zvýšené riziko, že dieťa má genetické choroby, musí sa pochopiť, že ide iba o výsledok skríningu, ale nie o diagnózu. Takáto situácia si bude vyžadovať konzultáciu s genetikom a následné karyotypovanie plodu. Jedná sa o cytogenetickú metódu, ktorá vám umožňuje analyzovať počet a štruktúru chromozómov, diagnostikovať abnormality v zložení chromozómov. Používajú sa invazívne diagnostické metódy - chorionbiopsia alebo amniocentéza, ktorá dokáže zistiť vrodené chromozomálne defekty.

Zdravý životný štýl rodičov, ani neprítomnosť príbuzných s genetickými patológiami, ani vysoký sociálny blahobyt nemôžu zaručiť narodenie dieťaťa bez chromozomálnych abnormalít. Naši odborníci odporúčajú, aby ste sa počas tehotenstva podrobili včasným vyšetreniam..

Ceny ultrazvuku počas tehotenstva

službacena
Konzultácia so špecialistom na prenatálnu diagnostiku550
Stanovenie b-hCG pomocou ELISA650
Stanovenie RAPP pomocou ELISA700
Ultrazvuk od 11 do 14 týždňov (Espert)1700
Odber krvi z žily200

Trikuspidálna regurgitácia: čo to je, stupeň choroby, príčiny, príznaky a liečba

K regenerácii môže dôjsť v 4 rôznych stupňoch (stupňoch). Lekári však niekedy rozlišujú samostatnú piatu tzv. Fyziologickú regurgitáciu. V tomto prípade nedochádza k žiadnym zmenám v myokarde, všetky tri chlopňové chlopne sú úplne zdravé, je len sotva viditeľné narušenie prietoku krvi v škrupinách samotných („vírenie“ krvi)..

 • Prvé štádium. V tomto prípade má pacient malý prietok krvi dozadu, z komory do predsiene cez ventilové klapky..
 • Druhá fáza. Dĺžka prúdu z ventilu dosahuje 20 mm. Tricuspidálna regurgitácia 2. stupňa sa už považuje za chorobu, ktorá si vyžaduje osobitnú liečbu.
 • Tretia fáza. Prietok krvi sa dá ľahko diagnostikovať počas diagnostiky, presahuje dĺžku 2 cm.
 • Štvrtá fáza. Prúd krvi tu už značne prechádza hlboko do pravej predsiene.

Tento stav vôbec neohrozuje život, žiadnym spôsobom neovplyvňuje blahobyt a pri vyšetrení sa náhodne zistí. Pokiaľ sa, samozrejme, nezačne napredovať.

Trikuspidálna regurgitácia je patológia, ktorá sa vyskytuje u pacientov všetkých vekových skupín, často náhodou. Ochorenie má 4 stupne závažnosti a niekoľko príčin. Liečba niekedy nie je potrebná a preventívne opatrenia pomáhajú predchádzať zhoršovaniu srdca. Čo je to, aké príznaky naznačujú prítomnosť stavu a ako je nebezpečný.

Trikuspidálny ventil oddeľuje pravú predsieň od komory. Jeho ventily bežne umožňujú žilový prietok z predsiene a potom sa tesne uzavrú. Prietok krvi vstupujúci do srdcovej komory sa pohybuje ďalej do pľúcnej tepny a vedie do pľúc.

Pri trikuspidálnej regurgitácii, rovnako ako pri mitrále, nie všetka krv zo srdca prechádza do pľúc, niektoré sú hodené späť do predsiene.

K tomu dochádza z dôvodu nedostatočnosti tkaniva chlopne - chlopne po vytlačení krvi z predsiene nie sú dostatočne pevne uzavreté. Pri pravidelnom zvýšenom zaťažení predsiení sa prejavuje hypertrofia, svalové tkanivo dutiny sa predlžuje a jeho veľkosť sa zväčšuje.

Zároveň je komora tiež hypertrofovaná, čo vedie k poruchám v jej činnosti a vo veľkom kruhu je pozorovaná stagnácia krvi..

Existujú 2 typy nedostatočnosti ventilov: absolútna (organická) a relatívna (funkčná). V prvom prípade je poškodenie trikuspidálnych chlopní spôsobené vrodenou patológiou, ako je dysplázia spojivového tkaniva. Výsledkom je, že tkanivo nemá turgor, listy klesajú. S vekom a množením tkanív sa však anomálie môže stratiť. K tomu tiež vedú niektoré choroby:

 • reumatické ochorenie srdca;
 • endokarditída infekčného pôvodu;
 • karcinoidný nádor.

Relatívny variant sa vyvíja v dôsledku natiahnutia chlopne, ku ktorému došlo v dôsledku odporu, ktorý spôsobuje návrat krvi do predsiene. K tomu dochádza pri nadmernej relaxácii srdcovej komory v dôsledku pľúcnej hypertenzie alebo difúzneho poškodenia srdcového svalu..

Okrem toho je sila spätného toku krvi vyjadrená odlišne. Existujú 4 stupne:

 1. Zaznamená sa malé množstvo krvi vyhodenej späť.
 2. Dĺžka dýzy dovnútra od ventilu dosahuje 2 cm.
 3. Prúd krvi dovnútra od ventilu presahuje vzdialenosť 2 cm
 4. Objem krvi zaberá významné množstvo predsiení.

Nedostatočnosť stien ventila 1. sa zvyčajne neobťažuje, patológia je zanedbateľná. Pacienti zaznamenali miernu pulzáciu v žilách na krku. Je to kvôli vysokému tlaku v krčnej žile. Neskoršie štádiá sa môžu prejaviť zvýšenou únavou, nadúvaním a anorexiou. Môže sa zistiť fibrilácia alebo flutter predsiení..

V štádiách 2 a 3 môžu krčné žily silne napučiavať, pečeň tiež hypertrofie a v periférnych tkanivách sa hromadí tekutina. Auskultácia vytvára charakteristické srdcové šelesty, ktoré sa pri dýchaní menia, pri inhalácii sa zvyšujú.

Príznaky nie sú špecifické. Takéto príznaky môžu naznačovať prítomnosť akéhokoľvek iného ochorenia kardiovaskulárneho systému..

Hlavným príznakom je viditeľný chvenie krčnej žily. 1 trikuspidálna regurgitácia je prítomná u mnohých detí narodených po roku 2010 a považuje sa za fyziologickú normu. Okrem toho, ak dieťa nemá iné patológie srdca, potom sa chlopňa vráti do požadovaného stavu. Ak sa stav zhorší, potom je vysoká pravdepodobnosť srdcového zlyhania. V každom prípade sa vyžaduje monitorovanie kardiológom.

diagnostika

Trikuspidálna regurgitácia chlopne 1 a 2 stupne je často detekovaná pomocou echokardiografie uskutočňovanej pre iné indikácie. Je možné predpokladať prítomnosť zvyšných troch štádií choroby počas anamnézy a fyzického vyšetrenia (vrátane auskultácie) a diagnóza sa potvrdí echokardiografiou za prítomnosti jedného alebo viacerých príznakov:

 • 2-rozmerná nedostatočnosť pri zbližovaní alebo patologickej mobilite;
 • intenzívny regurgitačný tok na farebnom doppleri;
 • veľký tok proximálnej konvergenčnej zóny k ventilu;
 • šírka regurgitácie gt; 7 mm;
 • systolický spätný tok v pečeňových žilách;
 • dominancia transkontidnej vlny gt; 1 cm / s;
 • hustá, trojuholníková, vrchol na začiatku, súvislá vlna dopplerovského prúdu TN.

Na posúdenie veľkosti a funkcie pravej komory sa uchýlia k MRI. Často vykonávali EKG, ultrazvuk a röntgen hrudníka.

Zriedkavo predpísaná srdcová katetrizácia. Táto metóda pomáha presne zmerať tlak v pľúcnej artérii pri ťažkej regurgitácii a posúdiť stav koronárnych ciev, ak je plánovaný chirurgický zákrok..

Terapia patológie závisí od typu a stupňa. Okrem toho sa berie do úvahy prítomnosť sprievodných chorôb. Počiatočný stupeň návratu krvi do aorty zriedka vyžaduje korekciu, pacient nepociťuje nepríjemnosti. Zvyčajne ho sledujte kardiológom 3 roky. Ak sa stav nezhorší, liečba nie je predpísaná.

Druhé a štvrté štádium vyžaduje chirurgický zákrok. Doteraz sa však stav pacienta stabilizoval liekmi niekoľko mesiacov:

 1. Obnovenie normálneho srdcového rytmu - minimálne dávky antiarytmík.
 2. Obnova srdcovej frekvencie - blokátory beta.
 3. Normalizácia kontraktility srdcového svalu - srdcové glykozidy.
 4. Ochrana myokardu pred nadmerným zaťažením, infarkt myokardu, urýchlenie rehabilitácie po operácii na stenách trikuspidálnej chlopne - kardioprotektory.
 5. Prevencia trombózy a predčasnej smrti pacienta - antikoagulanciá.
 6. Kompenzácia zlyhania obličiek - diuretiká.

Okrem liekov sa predpisujú odvary a infúzie hloh, tŕňov a vresov. Prijatie akéhokoľvek alternatívneho lieku sa musí dohodnúť s lekárom. Výživa by mala byť výživová: nejedzte mastné mäso, cukor, rýchle sacharidy.

V čase operácie by mal byť rytmus stabilný, zadajte povolený interval, krvný tlak v rámci nastavenej hodnoty alebo blízko nej. Telo musí byť pripravené na rýchle zotavenie. V závislosti od štádia ochorenia a povahy zmien sa predpisujú plastické operácie alebo protetika trikuspidálnej chlopne.

Patológia nemá relaps, podľa odporúčaní ošetrujúceho lekára. Pacienti, ktorí podstúpili operáciu srdca, nemôžu fajčiť ani piť alkohol. Ľudia s 1 stupňom trikuspidálnej regurgitácie by sa tomu mali tiež vyhnúť, aby choroba nepostupovala..

Je dôležité dodržiavať režim práce a odpočinku, vyhnúť sa stresu, racionalizovať výživu. Vyžaduje sa mierna fyzická aktivita. Nevšímajte si dohľadu kardiológa.

predpoveď

Výsledok ochorenia závisí od stupňa rozvoja patológie a prístupu k liečbe. Počiatočné štádium nie je hrozné, najmä ak neexistujú žiadne priťažujúce sprievodné choroby.

Pri 2 stupňoch regurgitácie je miera prežitia pacientov 85%, v treťom len 45%. Toto je choroba, ktorá si vyžaduje liečbu. Štvrtý stupeň nedáva pacientom šancu. Operácia pomáha predĺžiť životnosť iba o 1, niekedy 2 roky.

Včasné odhalenie a komplexná liečba mierne predlžujú život ľudí. Okrem toho je to možné pomocou niekoľkých priaznivých faktorov:

 • mladý vek;
 • nedostatok zlých návykov;
 • rýchle zotavenie po operácii;
 • nedostatok patológie v rodinnej anamnéze;
 • pozitívna dynamika liečby.

Definícia prognózy spočíva na pleciach kardiológa. Aby ste to dosiahli, musíte najprv vykonať kompletnú diagnózu pacienta.

Trikuspidálna regurgitácia nie je veta, najmä v detskom veku. Ak sa patológia zistí včas a vykoná sa potrebné ošetrenie, prognóza je vždy priaznivá. Budete sa však musieť riadiť pokynmi lekára a vzdať sa zlých návykov.

Etiológia choroby

Regurgitácia trikuspidálnej chlopne srdca - čo to je a aká je povaha tohto ochorenia? Na kardiologickom oddelení medicíny sa regurgitácia týka refluxu krvi z jednej srdcovej komory do priľahlého oddelenia.

Ochorenie má 4 stupne v závislosti od typu poškodeného ventilu..


Srdce je normálne as regurgitáciou

Srdcové chlopne:

 1. Mitrálna chlopňa (mitrálna regurgitácia).
 2. Aortálna regurgitácia aorty.
 3. Pľúcna (pľúcna regurgitácia).
 4. Tricuspid (tricuspid regurgitácia).

Najbežnejším typom ochorenia je mitrálna regurgitácia a aortálna choroba. V niektorých prípadoch sa u pacienta môžu vyskytnúť oba typy patológie..

Toto ochorenie srdca nie je nezávislé, ale vyvíja sa na pozadí iných chorôb vnútorných orgánov, najmä srdca alebo pľúc.

Je občanom s PMK 1 stupňa, ktorý má byť vypracovaný

Ak je mladému mužovi diagnostikovaná trieda PMC 1, potom nemôže slúžiť ako dôvod na oneskorenie alebo úplné prepustenie z armády. S najväčšou pravdepodobnosťou bude mladému mužovi pridelená kategória fitness B, čo znamená, že neslúži v elitnej, ale v „svetskejšej“ časti. Informácie o tomto ochorení budú, samozrejme, upovedomené lekármi, ktorí musia byť v akejkoľvek posádke.

Nadmerný psychologický a fyzický stres je pre týchto pacientov zakázaný, sú tu však zobrazené gymnastika a ľahké športy. Áno, lekári nevidia kontraindikácie pre vojenskú službu, ale stojí za zváženie, že takýto pacient by mal byť pod dohľadom kardiológa a pravidelne sa podrobovať vyšetreniam, pretože choroba sa niekedy môže vyvíjať. Stáva sa, že chlap PMK má prvý stupeň, ale krátkodobé námahy spôsobujú dýchavičnosť. V lekárskom zázname sa potom hovorí o tom, čo je základom pre priradenie mladého muža do kategórie „nespútateľných“ B. Takéto prípady však nie sú bežné..

Druhy chorôb

Tricuspidálna regurgitácia môže byť vrodené alebo získané ochorenie. U dieťaťa sa tento fenomén zaznamenáva v prvých mesiacoch. Stáva sa tak, že samotné ventily padnú na svoje miesto. Kontrola vrodenej anomálie je omnoho ľahšia, najmä ak existuje prevencia exacerbácie choroby.

Získaný typ regurgitácie sa vyvíja spolu s inými ochoreniami srdca alebo krvných ciev.

Na základe dôvodov, ktoré vedú k vzniku anomálií, môže byť ochorenie primárne alebo sekundárne:

 1. Primárny typ regurgitácie trikuspidálnej chlopne je spojený s ochorením srdcového svalu. Príčinou je pľúcna hypertenzia. To znamená, že krv cez pľúcnu tepnu beží pod veľmi vysokým tlakom..
 2. Sekundárna forma priamo súvisí s ventilom, ktorý má poruchu.

Vzhľadom na skutočnosť, že regurgitácia vždy súvisí s nedostatkom srdcovej chlopne, môže byť absolútna a funkčná. Absolútna regurgitácia nastane, keď sú zasiahnuté ventilové klapky. Je to vrodená forma choroby. Funkčná forma sa vyskytuje na pozadí silného napínania stien ventilov, ktoré je dôsledkom chorôb alebo patologických procesov v pľúcnom obehovom systéme alebo v dôsledku lézií, ktoré sa vyskytujú na srdcových tkanivách..

Možné komplikácie, dôsledky

Ak sa s nimi nebude správne zaobchádzať, môže to mať vážne následky..

Pretože toto ochorenie často nepostupuje izolovane, súčasné pôsobenie niekoľkých chorôb môže viesť k závažnejším komplikáciám:

 • V prvom rade je dôležité poznamenať
  , že pri diagnostike tohto ochorenia hrá dôležitú úlohu lekár. Dôvodom je skutočnosť, že iba odborník môže používať kvalifikovanú a spoľahlivú diagnostiku na špeciálnom zariadení určenom na tento účel..
 • Je tiež dôležité zvážiť
  , že sa toto ochorenie často prejavuje spolu s ďalšími srdcovými abnormalitami. Musí byť tiež diagnostikovaná..
 • Pri liečbe je dôležité vziať do úvahy
  celý komplex špecifických okolností. Komplexné ošetrenie môže byť vysokej kvality iba pod dohľadom lekára.
 • S relatívne slabými stupňami
  dobrým riešením by nebolo špeciálne ošetrenie, ale kroky na posilnenie zdravia srdca pacienta. O tom však môže rozhodnúť iba lekár.

Vývojové fázy

Patologický proces má 4 štádiá vývoja. Kardiológovia užívajú oddelene päť etáp - fyziologickú regurgitáciu:

 1. Tricuspidálna regurgitácia chlopne o 1 stupeň - krv prúdi do predsiení zo srdcovej komory srdcovými chlopňami.
 2. Regurgitácia 2. stupňa je choroba, ktorá sa musí liečiť. Vyznačuje sa prietokom krvi z ventilu, pričom prúd presahuje 20 - 25 mm.
 3. Trikuspidálna regurgitácia chlopne 3 stupne - prúd presahuje 2 cm. Diagnóza tohto ochorenia nie je problémom.
 4. 4 stupne - prietok krvi presahuje 2 cm.
 5. 5 stupňov je fyziologický jav. Predstavuje to hrozbu pre ľudské zdravie a život a je zaradený do armády s takouto diagnózou? Na rozdiel od prvých 4 štádií ochorenia srdcových chlopní tento druh nie je zložitým patologickým procesom za predpokladu, že sa nebude ďalej rozvíjať.

Rôzna klasifikácia

Tiež tricuspid regurgitácia je rozdelená na:

 1. Primárny. Tento typ patológie je kombinovaný s organickými patológiami myokardu, ale nie je sprevádzaný problémami s obehovým systémom pľúc. Primárna trikuspidálna regurgitácia je často kombinovaná s defektmi iných chlopní, niekedy je detekovaná kombinovaná patológia, mitrálna a trikuspidálna regurgitácia 1. stupňa, pri ktorej je v pravých a ľavých srdcových komorách spätný tok krvi..
 2. Sekundárne. Vždy sa vyvíja v dôsledku existujúcich myokardiálnych ochorení a je sprevádzaná narušením prísunu krvi do pľúc (pľúcna hypertenzia). Pri sekundárnom type ochorenia sa zistí hypertrofia a zvýšená funkčnosť pravej komory.

Hlavnou klasifikáciou, ktorá dáva predstavu o prevalencii procesu, je separácia stupňami. K dispozícii sú 4 z nich.

 1. Trikuspidálna regurgitácia 1. stupňa, čo to je, ako to identifikovať - ​​nie každý vie. Spätný prietok krvi nie je takmer vizualizovaný, objem a dĺžka prúdu sú minimálne. Tento stav nemá vplyv na pohodu pacienta, obyčajne je 1 stupeň zistený náhodou. Lekár niekedy v popise patológie nepoužíva exponent, ale naznačuje, že pacient má minimálnu trikuspidálnu regurgitáciu.
 2. Tricuspidálna regurgitácia o 2 stupne. Tento typ patológie už vyžaduje liekovú terapiu. Dĺžka prúdu počas návratu krvi je počas vyšetrenia dobre vizualizovaná, ale nepresahuje dĺžku 20 mm.
 3. Tretí stupeň je zreteľne viditeľný počas vyšetrenia, dĺžka prietoku krvi presahuje 20 mm.
 4. Pri 4 stupňoch patológie je prúd s reverzným prúdom vizualizovaný ďaleko v hĺbke pravej predsiene. Závažná patológia je sprevádzaná živými príznakmi.

VIAC INFORMÁCIÍ: Rennie počas tehotenstva - návod na použitie a dávkovanie

Funkčné stavy sa tiež rozlišujú, keď javy regurgitácie 0 alebo 1 stupeň nie sú spojené s defektmi v trikuspidálnej chlopni. Valvulárne funkčné abnormality sa častejšie objavujú u dospelých s vysokou postavou a štíhlou pleťou.

Podľa lekárskych štatistík je funkčná regurgitácia 0-1st prítomná u 2/3 zdravej populácie a považuje sa za normu.

Nevyžaduje liečbu, je to fyziologická vlastnosť, ale za prítomnosti provokujúcich faktorov a nesprávneho životného štýlu sa môže vyvíjať.

 1. Absolútna alebo organická trikuspidálna insuficiencia sa častejšie pozoruje u novorodencov a je spojená s vrodenými chybami chlopní chlopní. V prípadoch, keď sú na oboch stranách myokardu prítomné patologické prejavy, hovoria o aortálnej a trikuspidálnej kombinovanej nedostatočnosti chlopne..
 2. S difúznymi léziami srdca a defektmi pľúcnej artérie sa môže vyskytnúť relatívna alebo funkčná nedostatočnosť chlopne.

Zvážte hlavné dôvody, v dôsledku ktorých sa choroba vyvíja. Nasledujúce faktory sú dôležité pre výskyt primárnych foriem:

 1. Prolaps trikuspidálnej chlopne. Táto porucha je spojená s abnormálnym výčnelkom jedného alebo viacerých letákov..
 2. Endokarditída. Zápalové ochorenie srdcového tkaniva, ktoré sa vyvíja na pozadí invázie infekcie.
 3. Všetky reumatické choroby spôsobujúce chlopňovú fibrózu.
 4. Pravý infarkt.
 5. Karcinoidný syndróm, v ktorom môžu byť v cievach a srdci ukladané plaky spojivového tkaniva. Syndróm v dôsledku nadmerného množstva serotonínu v krvi.
 6. Ebsteinova anomália, zriedkavá vrodená malformácia, pri ktorej je atrioventrikulárna chlopňa abnormálne umiestnená v stene pravej komory.
 7. Marfanov syndróm, genetická patológia sprevádzaná aneuryzmou a srdcovým zlyhaním.
 8. Dlhodobé užívanie niektorých liekov.
 9. Dôsledky traumatického zranenia hrudníka.

Príčiny sekundárneho typu regurgitácie sú tieto choroby:

 1. Kardiomyopatia - choroba spojená so štrukturálnymi zmenami v myokarde.
 2. Hypertrofia (zhrubnutie, zväčšenie) alebo expanzia (dilatácia) srdcovej komory vpravo.
 3. Pľúcna hypertenzia - zvýšený vnútorný tlak v pľúcnych cievach.
 4. Iné poruchy pľúcnej artérie (obštrukcia).
 5. Mitrálna stenóza.
 6. Kombinovaná nedostatočnosť obidvoch komôr.
 7. Vrodené defekty septa.

Pri miernych a miernych prejavoch trikuspidálnej regurgitácie, ktoré sú klasifikované podľa 1. stupňa patológie, sa človek necíti dobre a nesťažuje sa..

Patológia sa zisťuje náhodne pomocou ultrazvukovej diagnostiky srdcového svalu. Jediným príznakom, ktorý môže upozorniť lekára, je mierne zvlnenie krčných žíl, zhoršené námahou..

S prechodom choroby v 2 a nasledujúcich etapách sa príznaky choroby javia jasnejšie, v etapách 3 a 4 sú veľmi intenzívne..

Pacient sa sťažuje na dýchavičnosť, rýchlu únavu a slabosť, výskyt opuchov na nohách, časté močenie, ťažkosti pod rebrámi vpravo.

Pri vyšetrení sú zreteľne viditeľné opuchnuté a chvejúce sa jugulárne žily, s auskultáciou srdca, počujú sa oddelené zvuky srdca a pansystolické šelesty. V štádiu 3-4 choroby sa pozorujú nasledujúce klinické prejavy:

 • zástava srdca;
 • poruchy rytmu;
 • pulzácia v pľúcnej artérii pri inšpirácii, v pravej predsieni, v pečeni;
 • ultrazvuk srdca odhaľuje hypertrofické zmeny v pravej predsieni a komore, mitrálnych a aortálnych malformáciách;
 • pri ultrazvukovej diagnostike brušnej dutiny, akumulácii tekutín v nej sa zaznamenáva patologické zväčšenie pečene;
 • zmenil sa vzhľad pacienta - tvár opuchla, pokožka získala žltkastý odtieň, dolné končatiny sú podávané alebo opuchnuté.

Všetky tieto príznaky vyžadujú korekciu a naznačujú vážne narušenie činnosti srdcového svalu. Nemôžeme však nazývať klinikou regurgitácie typickou iba pre ňu - tieto prejavy sú charakteristické aj pre iné patológie. Preto pacienti potrebujú dôkladnú diagnózu..

Na diagnostikovanie trikuspidálnej regurgitácie a iných ochorení srdca a krvných ciev lekári predpisujú:

 1. elektrokardiogram.
 2. Ultrazvuk srdca s dopplerometriou, ktorá vám umožňuje vyhodnotiť prietok krvi. Dopplerovský ultrazvuk s regurgitáciou
 3. X-ray hrudných orgánov, v zložitých prípadoch - CT alebo MRI podľa indikácie.
 4. V zložitých diagnostických prípadoch - srdcová katetrizácia.
 5. Okrem toho v prítomnosti hypertenzie a arytmií - Holterov monitoring.
 6. Ultrazvuk brucha.
 7. Laboratórne testy krvi a moču.

Moderná diagnostická základňa umožňuje presne rozlíšiť diagnózu a priradiť pacientovi primeranú terapiu alebo chirurgický zákrok.

Detskí kardiológovia často diagnostikujú trikuspidálnu regurgitáciu u dieťaťa 1 stupňa. Táto patológia sa nelieči, stav dieťaťa sa pravidelne monitoruje, pri absencii iných srdcových chorôb s vekom všetko samo zmizne.

Ak je patológia spojená s vrodenými chorobami a sú klasifikované stupne 3 alebo 4, dieťa vyžaduje dohľad nad kardiológom a komplexnú, niekedy chirurgickú liečbu.

Dôležité: Ak vyšetrenie mladistvého odhalí regurgitáciu turgidnej chlopne s 1. stupňom a neprítomnosť sprievodných srdcových chorôb, nie sú pre vojenskú službu kontraindikácie..

Deti s tricuspidálnou regurgitáciou 1. stupňa nie sú v športe kontraindikované. To však neznamená, že sa dieťa môže zapojiť do odbornej prípravy.

Fyzická aktivita by mala byť zdraviu prospešnejšia, kým symptóm úplne nezmizne. Pri 2. stupni patológie je šport riešený individuálne a pri 3. a 4. stupni sú povolené iba fyzioterapeutické cvičenia s inštruktorom..

Príčiny patológie

Hlavným faktorom, ktorý vyvoláva vývoj abnormálneho procesu srdcových chlopní, je chlopňová nedostatočnosť pri dilatácii srdca. V niektorých prípadoch sa toto ochorenie vyskytuje na pozadí vývoja reumatizmu, endokarditídy alebo v dôsledku pravidelného užívania určitých liekov..

Dôvody vyvolávajúce regurgitáciu srdcovej chlopne primárnej formy:

 • Zápal spojivového tkaniva - reumatizmus.
 • Endokarditída srdca infekčnej povahy (vo väčšine prípadov sa vyskytuje u ľudí so závislosťou od drog).
 • Vychýlenie krídla ventilu (prolaps).
 • Genetická choroba pojivového tkaniva - Marfanova choroba.
 • Vrodené ochorenie srdcových chlopní, pri ktorom sú ich chlopne vytesnené alebo úplne chýbajú.
 • Poranenie hrudníka.
 • Dlhodobé lieky.

Dôvody sekundárnej regurgitácie:

 • Vysoký tlak v obehovom systéme pľúc (hypertenzia).
 • Komorová dilatácia.
 • Komorová dysfunkcia.
 • Patológia ventilov.
 • Srdcové srdcové zlyhanie.
 • srdcové.
 • Vrodená predsieňová defekt.
 • Obštrukcia pľúcnej artérie.

Klinický obraz

Príznaky regurgitácie trikuspidálnej chlopne závisia od štádia ochorenia a jeho typu. Praktický 1 a 2 stupeň regurgitácie nemá žiadne výrazné znaky.

Jedinou vecou, ​​ktorú môže pacient venovať pozornosť, je pulzácia žíl na krku. Dôvodom je vysoký krvný tlak. Ak chcete zistiť tento jav, jednoducho položte dlaň na pravú stranu krku.

S ďalším vývojom choroby sa žily začnú chvieť, napučia:

 • Modrá koža (najmä špička nosa, pod nechtovou doskou, pery).
 • Opuch nôh.
 • Fibrilácia predsiení.
 • Hluky v srdcovom svale (zvlášť dobre počuť pri vdychovaní).
 • únava.
 • Príznaky dýchavičnosti.
 • Bolesť v boku pod rebrami.
 • Zväčšenie pečene.


Ostré bolesti v hypochondrii môžu signalizovať srdcové problémy

Tento symptomatický obraz môže naznačovať aj ďalšie choroby kardiovaskulárneho systému, preto je trasenie žíl v krku najpresnejším diagnostickým obrazom..

Príznaky u detí

Vrodená trikuspidálna regurgitácia u dojčiat sa u 25% prípadov prejavuje ako supraventrikulárna tachykardia alebo fibrilácia predsiení, neskôr sa môže vyskytnúť závažné zlyhanie srdca..

U starších detí sa objavuje aj pri minimálnej námahe dýchavičnosť a silný srdcový rytmus. Dieťa sa môže sťažovať na bolesti srdca. Môžu sa vyskytnúť dyspeptické poruchy (nevoľnosť, vracanie, plynatosť) a bolesť alebo pocit ťažkosti pri pravej hypochondrii. Ak dôjde k stagnácii vo veľkom kruhu krvného obehu, objaví sa periférny edém, ascites, hydrotorax alebo hepatomegália. To všetko sú veľmi vážne podmienky..

Funkcie detskej regurgitácie

Regenerácia trikuspidálnej chlopne pri registrácii fenoménu u plodu je možná v počiatočných fázach vývoja pomocou ultrazvuku. Vo väčšine prípadov je táto patológia spojená s odchýlkou ​​chromozómov reťazca DNA (Downov syndróm). Hoci u úplne zdravého dieťaťa sa môže objaviť regurgitácia. Prítomnosť tohto fenoménu nenaznačuje odchýlku vo vývoji.

Pri absencii iných ochorení kardiovaskulárneho systému je chlopňa zarovnaná nezávisle na veku. Ak však bola udalosť hlásená, je potrebné pravidelne navštevovať kardiológa, ktorý sleduje možný vývojový proces..

Diagnostika a terapeutické metódy

Na stanovenie diagnózy sa musí pacient podrobiť ultrazvukovej procedúre. Lekár vyšetrí anamnézu, elektrokardiografiu, srdcovú katetrizáciu a röntgen hrudníka..

Liečba regurgitácie je komplexná. Používajú sa chirurgické a konzervatívne metódy liečby. V prvom stupni vývoja stačí pravidelné vyšetrenie kardiológom.


Ultrazvuk srdca
V prítomnosti defektov a patologických procesov v kardiovaskulárnom systéme, ktoré vyvolali poruchy srdcových chlopní, sú všetky liečebné metódy zamerané na ich zastavenie. Druhé štádium vývoja choroby by sa malo liečiť pomocou špeciálnych liekov. Spravidla sa pacientovi predpisujú diuretiká a lieky, ktoré uvoľňujú svaly cievnych stien, draslík.

V prípade potreby sa vykonávajú chirurgické zákroky - od jednorázovej plastickej chirurgie po kompletnú protetiku.

Ako je diagnostikovaná?

Hlavnou metódou diagnostiky regurgitácie je ultrazvukové vyšetrenie srdca..

Iné diagnostické postupy na objasnenie diagnózy:

 • Anamnéza, externé vyšetrenie, počúvanie srdca pomocou fonendoskopu.
 • elektrokardiogram.
 • Dopplerova echokardiografia.
 • Rentgén hrude.
 • Srdcová katetrizácia: diagnostický postup, pri ktorom sa pomocou katétra a rádiografie skúma stav tepien a prísun krvi do srdca..

Je Dôležité Si Uvedomiť, Vaskulitídy